Sunday, September 7, 2014

UNDANGAN BAHASA JAWA / JOWOKELOMPOK TANI "JATI MAKMUR"
DUKUH BIBIS

Kagem:                                                                                                        Bibis, 19 Juni 2014
Bapak/ Ibu/ Sdr : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing  Palenggahan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Kanthi nyuwun rohmat soho ridhoning Gusti Allah SWT, Ngaturi rawuh dumateng panjenengan benjang ing :
Dinten/ Tanggal       : Kamis, 19 Juni 2014
Wekdal                     : 19.00 WIB (Kasuwun Sholat Isya’ Berjamaah)
Panggenan                : Griyo Bapak SLAMET, Bibis RT 12
Wigatosipun             : Musyawarah Persiapan Musim Tanam Sub round 3
Ing wasono kawula ngaturaken gunging panuwun kanti panjurung pandongo mugi-mugi rawuh panjenengan kecatet dados amal kesaenan lan pikantuk piwelas saking Gusti Allah SWT. Amin Ya robbal Alamin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


                                                                                                     Taklim Kawula, 
                                                                                                 Ta’mir Masjid Baiturrahman

                                                                                                  SUGIYOTO

No comments: