Friday, September 30, 2011

Mari Ngetehh...One Minute


Satu menit berbuat jujur pada diri sendiri, lebih berharga daripada berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun membohongi diri sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memberikan pujian ketika segalanya berjalan dengan baik. Namun ketika segalanya berjalan salah, merekalah yang mengambil penuh tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemimpin yang mementingkan diri sendiri akan mengambil semua pujian ketika segalanya berjalan lancer dan menyalahkan orang lain ketika segalanya berjalan salah.
Anak buah yang baik adalah mereka yang selalu berusaha menjalankan amanah yang baik dari pemimpinnya dan Mengingatkan pemimpinnya apabila berbuat kesalahan. Sebaliknya Anak buah yang menentang ataupun kurang amanah dalam menjalankan perintah yang baik dari pemimpinya serta meluruskan kesalahan dari pemimpinnya... 
* One Minute  Apology*

No comments: